กองกิจการวิทยาเขต มจร

Author's details

Name: กองกิจการวิทยาเขต มจร
Date registered: พฤษภาคม 29, 2016
URL: http://cad.mcu.ac.th

Latest posts

  1. ยินดีต้อนรับ — มิถุนายน 29, 2018
  2. โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร — พฤษภาคม 3, 2018
  3. ประชุมครั้งที่1 — กุมภาพันธ์ 15, 2018

Author's posts listings

มิ.ย. 29

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1186

พ.ค. 03

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1176

ก.พ. 15

ประชุมครั้งที่1

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1167