Category Archive: ข่าวสาร

ก.พ. 15

ประชุมครั้งที่1

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1167

ส.ค. 02

slideshow

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1086

พ.ค. 30

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ คณะกรร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=842

ก.พ. 24

ตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยในการยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นกรรมการศึกษาข้อมูล ตรว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=310

Older posts «