• ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ"
  งานสถาปนา...มหาจุฬา 132ปี
  ตรวจประเมินฯส่วนงานกองกิจการวิทยาเขต
  สัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  พิธีเปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมฯ
  ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
  ประชุมเครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คลังรูปภาพ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ตรวจประเมินฯส่วนงานกองกิจการวิทยาเขต

  การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอ […]

  โครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงกา […]

  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ดาวโหลด: คำสั่ง มจร วันที่ 11 ตค. 61

  พิธีเปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมฯ

  วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณส […]

  ประชุมกองกิจการวิทยาเขต

  ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเ […]

  มอบส่งภาระงาน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 พระครูสมุห์ทิพย์ […]