โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2018 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป เรื่อง ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.- 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง C 115 มจร. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(รูปภาพ: บุญล้อม กองแผนงาน)

แท็ก :