ประชุมกองกิจการวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2018 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต ประชุมกองกิจการวิทยาเขต ปรึกษาหารือเรื่องการตรวจเยี่ยม วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และห้องเรียน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มจร วังน้อย

แท็ก :