พิธีเปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมฯ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2018 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร มีเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

แท็ก :