ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมผู้บริหารวิทยาเขตเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558

พระสุวรรณเมธาภรณ์ . ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมผู้บริหารวิทยาเขตเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้านงบประมาณ ( การเงิน ) ด้านวิชาการ ( การจัดการเรียนการสอน / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ประเมินผลการศึกษา ) ด้านบุคลากร ( อัตรากำลัง ) ด้านบริหารทั่วไป และด้านอื่นๆ โดยมี พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศรีปริยัติฯ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

11986295_10204914679967053_1901789527_o

 

 

Close