ตรวจประเมินฯส่วนงานกองกิจการวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการ วันพุทธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

แท็ก :