โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ” วันอังคารที่ 24 กย 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2019 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ”

วันอังคารที่ 24 กย 2562 กองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ”

ณ หอ้งคอมพิวเตอร์ C114  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ คือ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามและวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

แท็ก :