«

»

ก.พ. 19

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

12048453_10205072055501343_1405152834_n

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4 ตำบลลำไทร อำเภอว้งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=246