ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2016 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

12048453_10205072055501343_1405152834_n

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4 ตำบลลำไทร อำเภอว้งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

แท็ก :