ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2558

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2016 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

12076956_10205091782234499_454008394_n 12077296_10205092168404153_893342367_n

12087507_10205092012320251_2089617845_n 12086767_10205092151163722_1416845643_n

12083972_10205092032080745_1752548052_n 12092195_10205091966279100_254584862_n

12067966_10205092042761012_1971873006_n 12067923_10205092028400653_962121084_n

6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวืทยาเขต พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ เจ่าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตอุบลราชธานี

แท็ก :