ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2558

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

 

12092668_10205093010265199_1251160415_n

6 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวืทยาเขต พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ เจ่าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

แท็ก :