«

»

ก.พ. 24

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2558

 

12092668_10205093010265199_1251160415_n

6 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวืทยาเขต พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ เจ่าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=295