ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จังหวัดลำปาง 2558

วันนี้ 2 กย 58 เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต้อนรับ ตอบข้อซักถามด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้านบริหารทั่วไป

 

top1000

Close