ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต และกองกลาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต และกองกลาง โดยมีพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.ธวัชชัย  สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นเท้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พระมหาเพ็ชร  อธิปญฺโญ ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต  พระมหาถาวร  ถาวรเมธี, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต และกองกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *