ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สงป. เข้าสักการะอธิการบดี มจร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2015 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ, พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ นางดรงรัตน์ กล้าหาญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษา 2 พร้อมคณะ

โอกาสนี้ ผู้บริหารกองแผนงาน ได้นำชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และเข้าถวายเครื่องสักการะ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วย

ประเด็นเข้าพบ 1) ติดตามงบประมาณ พ.ศ.2558 2) แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2560 3) โครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ 4) กรอบอัตรากำลัง 5) หมวดค่าสาธารณูปโภค

12244300_914801721907129_1554824653791193799_o

แท็ก :