• ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ"
  งานสถาปนา...มหาจุฬา 132ปี
  ตรวจประเมินฯส่วนงานกองกิจการวิทยาเขต
  สัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  พิธีเปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมฯ
  ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
  ประชุมเครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คลังรูปภาพ