กิจกรรม

  • รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบสอง)
  • รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบสอง)
  • รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบสอง)
  • รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบสอง)
  • รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบสอง)

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

Posted on 10 มิ.ย. 2016
กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

การประชุมสัมมนาประเมินแผนฯ11 ระดมความคิดยกร่างแผนฯ 12

Posted on 05 เม.ย. 2016
เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน  2559  พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในกำกับฯ ประกอบด้วย กองแผนงานและกองกิจการวิท

ตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยในการยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

Posted on 24 ก.พ. 2016
  16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยในการยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหว