ส.ค. 02

slideshow

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1086

ก.พ. 15

ประชุมครั้งที่1

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1167

พ.ค. 30

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโน  ประธาน
นายพีรวัฒน์ ชัยสุข          กรรมการ
ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์     กรรมการ
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน    กรรมการ
พระมหาธิติ อนุภทฺโท    กรรมการและเลขานุการ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=842

ก.พ. 24

ตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยในการยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

12166550_10205135696772335_1278280378_n

16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยในการยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี นำโดย พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการ พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=310

Older posts «