ก.พ. 24

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2558

 

12092668_10205093010265199_1251160415_n

6 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวืทยาเขต พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ เจ่าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=295

ก.พ. 19

ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2558

12076956_10205091782234499_454008394_n 12077296_10205092168404153_893342367_n

12087507_10205092012320251_2089617845_n 12086767_10205092151163722_1416845643_n

12083972_10205092032080745_1752548052_n 12092195_10205091966279100_254584862_n

12067966_10205092042761012_1971873006_n 12067923_10205092028400653_962121084_n

6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวืทยาเขต พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ เจ่าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตอุบลราชธานี

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=284

ก.พ. 19

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

12048453_10205072055501343_1405152834_n

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4 ตำบลลำไทร อำเภอว้งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=246

ก.พ. 19

ถวายมุทิตาสักการะ พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

12033562_10205060673336796_1936361513_n

28 กันยายน 2558 พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจวิทยาเขต มจร ส่วนกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำกองแผนงาน เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในวโรกาสอายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณท่าน

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=235

Older posts «

» Newer posts